படித்ததில் பிடித்தது: ஒரு நல்ல சிறுகதை எழுதுவது எப்படி?

படித்ததில் பிடித்தது: ஒரு நல்ல சிறுகதை எழுதுவது எப்படி?
சிறுகதை எழுத விரும்பும் ஆசாமிகள் படிக்க வேண்டிய பதிவு!

1மறுமொழிகள்:

Blogger senthu மொழிந்தது...

nice info da. keep it p.

10:29 PM  

Post a Comment

இந்த இடுகைக்கு தொடுப்புகள்:

Create a Link

<< முகப்பு