காதலி வேண்டாம் காதலி


இளைஞர்கள் காதலி இல்லை என்று ஏங்கும் வேளையில் காதலி இல்லாவிட்டால் என்ன என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று விளக்குகின்றேன் பாருங்கள்.
  1. நேரம் மீதமாகும்
  2. நன்றாக நித்திரை கொள்ளலாம்
  3. மிஸ் கால் வந்தால் அதைப்பற்றி கவலைப்படத் தேவையில்லை
  4. எந்த உணவு விடுதியிலும் சாப்பிடலாம்
  5. நடுராத்திரியில் அலுப்படிக்கும் எஸ்.எம்.எஸ் வராது
  6. எல்லா பொண்ணுங்களோடையும் கதைக்கலாம்
  7. அட்வைஸ் பண்ணி அறுக்க யாரும் இருக்கமாட்டாங்க
  8. எங்கேயும் யாரோடையும் போகலாம்
  9. எப்படி அழகாக உடை உடுத்துகின்றேனா எனக் கவலைப்படத் தேவையில்லை
  10. பழைய புளித்துப்போன பகிடிகளைக் கேட்கத்தேவையில்லை

இப்ப சொல்லுங்கள் இப்பவும் உங்களுக்கு கேள் ஃபிரண்ட் தேவையா???

"எனக்கொரு கேள் பிரண்ட் தேவையில்லையாடா" இப்பவே பாடத்தொடங்குங்கள்!!!!